Par kompāniju  :  Sertifikācija    

AdministrācijaAdministrācija
Ētikas kodekssĒtikas kodekss
SertifikācijaSertifikācija
Mākleris un aģentsMākleris un aģents
Profesionālās izglītības sistēmaProfesionālās izglītības sistēma
NĪMA MAC piedāvāja piecu nedēļu mācību sesiju specialitātē "NEKUSTA ĪPAŠUMA SPECIĀLISTS (pirms NĪ darījumu starpnieku likuma spēkā stāšanās). Interesentus lūdzam aizpildīt, un nosūtīt pa e - pastu nima1sv@yahoo.com "Pieteikuma anketu". Vairāk skat. nodaļu NĪMA MAC. Mēs ar jums noteikti sazināsimies.. Apmeklejiet Regulāros Seminārus un Kursus: Seminārs"Dzīvokļa īpašuma likums" A)Nekustamā īpašuma tirdzniecība; B)Nekustamā īpašuma vērtēšana; C)Dzīvojamo māju pārvaldīsana un apsaimniekošana; D)Nekustamā īpašuma speciālists. Pilnu informāciju Par A), B) C) un D) programmām Skat. NODAĻA NĪMA MAC "NI Tirdzniecības speciālists"
Pieteikuma anketa

Mūsu partnieri


Rambler's Top100

Sertifikācijas kārtība:

1. Persona, kura vēlas kārtot sertifikācijas eksāmenu, iesniedz sertifikācijas institūcijā rakstisku iesniegumu.

2. Pēc iesnieguma saņemšanas sertifikācijas institūcija ne vēlāk kā divus mēnešus pirms sertifikācijas eksāmena dienas nosūta sertificējamai personai profesionālās darbības pārskata veidlapas un paziņo kvalifikācijas eksāmena norises laiku un vietu.

3. Sertificējamā persona, kura vēlas iegūt sertifikātu vai pagarināt sertifikāta derīguma termiņu, ne vēlāk kā mēnesi pirms (atbilstoši) kvalifikācijas eksāmena vai sertifikācijas komisijas sēdes dienas iesniedz sertifikācijas institūcijā šādus dokumentus:

3.1. dokumenta par iegūto izglītību kopiju (uzrādot oriģinālu vai iesniedzot dokumenta apliecinātu norakstu);

3.2. profesionālās darbības pārskatu;

3.3. kvīti, kas apliecina, ka veikta samaksa par sertifikāta izsniegšanas pakalpojumiem;

3.4. izrakstu no darba grāmatiņas vai citu darbības termiņu apliecinošu dokumentu;

3.5. persona, kura vispārējo vidējo, vidējo speciālo, augstāko vai ardizglītību nav ieguvusi latviešu valodā, - dokumenta par valsts valodas prasmi atbilstoši Valodu likuma prasībām kopiju (uzrādot minētā dokumenta oriģinālu).


Mākleru vai aģentu sertifikāciju nevar kārtot persona:

1. kura ir tiesāta par tīša nozieguma izdarīšanu un kurai nav dzēsta sodāmība vai saņemta reabilitācija;

2. kurai ar tiesas spriedumu krimināllietā kurai vai normatīvos aktos noteiktā kārtībā ir liegtas tiesības nodarboties ar komercdarbību;

3. kura ar tiesas nolēmumu atzīta par rīcībnespējīgu;

4. kura ir rupji pārkāpusi Latvijas nekustamā īpašuma mākleru un aģentu korporācijas profesionālās ētikas kodeksa prasības.

Māklera vai aģenta sertifikātu piešķir uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem, ņemot vērā pretendenta izglītības līmeni un praktiskās darbības ilgumu specialitātē, ar tiesībām noteiktā kārtībā pagarināt tā darbības termiņu.  © 2002 Biedrība NĪMA/NĪMA MAC VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS
MOB.TĀLR: 29105545
E-pasts: nima1sv@yahoo.com
 
   Apmeklētāju skaits: 5160615   


Rambler's Top100