Jaunumi  :  NĪMA informē    

NĪMA informēNĪMA informē
NĪMA Ziņojumi biedriemNĪMA Ziņojumi biedriem
NĪMA MAC piedāvā piecu nedēļu mācību sesiju specialitātē "NEKUSTA ĪPAŠUMA SPECIĀLISTS . Interesentus lūdzam aizpildīt, iun nosūtīt pa e- pastu nima1sv@yahoo.com "Pieteikuma anketu". Vairāk skat. nodaļu NĪMA MAC. Mēs ar jums noteikti sazināsimies.. Apmeklejiet Regulāros Seminārus un Kursus: Seminārs"Dzīvokļa īpašuma likums" A)Nekustamā īpašuma tirdzniecība; B)Nekustamā īpašuma vērtēšana; C)Dzīvojamo māju pārvaldīsana un apsaimniekošana; D)Nekustamā īpašuma speciālists. Pilnu informāciju Par A), B) C) un D) programmām Skat. NODAĻA NĪMA MAC "NI Tirdzniecības speciālists"
Pieteikuma anketa

Mūsu partnieri


Rambler's Top100
Kā pasargāt NĪ tirgu un tā dalībniekus no blēžiem un krāpniekiem

 

Kāpēc tieši nekustamā īpašuma (NĪ) tirgus būtu īpaši jāsargā?

Tam par iemeslu ir vairāki būtiski apstākļi.

Pirmkārt, nekustamajam īpašumam, kura pamatā ir fiziski nedilstoša un mūžīga sastāvdaļa – zeme, ir liela vērtība jebkura cilvēka apziņā, jo tas var dot lielu labumu (labums š.g. vērtības mērs),kalpojot tā īpašniekam vai lietotājam, gan par mājokli, gan par ienākumu avotu un ražošanas līdzekli..

Tāpēc NĪ tirgus darījumos parasti apgrozās lielas naudas summas.

Otrkārt, tas apstāklis, ka darījums prasa no tirgus dalībniekiem nopietnas un speciālas zināšanas ir par pamatu tam, ka tirgus dalībnieki parasti ir spiesti meklēt palīdzību pie darījumu starpniekiem, sauktiem par mākleriem vai aģentiem.

 

Tieši šos, augstāk minētos, apstākļus parasti arī izmanto blēži, krāpnieki un “vieglas” naudas tīkotāji uzdodoties par NĪ tirgus darījumu starpniekiem. Iepriekš minētā, NĪ tirgus specifika paver arī plašas iespējas nelegālās naudas atmazgāšanai un terorisma finansēšanai.

 

Pēc aptuveniem vērtējumiem NĪ tirgū darbojas daudzi tūkstoši darījumu starpnieku. Neliela, aptuveni, apmēram, viena desmitā daļa no viņiem ir apvienojušies sabiedriskās profesionālās organizācijās NĪMA, LANĪDA, ASPRO, kopskaitā apmēram pieci simti, pārējā daļa, skaitā daudzos tūkstošos, paliek ārpus jebkura redze loka, bieži vien viņi nav pat reģistrējuši savu saimniecisko darbību un darbojas pilnīgi nelegāli un nelikumīgi.

Ja minēto sabiedrisko profesionālo organizāciju biedriem, vēl ir kaut kādas speciālas zināšanas šajā nozarē (NĪMA biedri visi (!) ir apguvuši speciālu izglītību, jo tikai NĪMĀ, kopš tās pastāvēšanas brīža, pastāv obligāta prasība NĪMA sertifikāta saņemšanai -  kvalifikācijas eksāmena nokārtošana), tad pārējie parasti darbojas vadoties pēc principa, atrast pircēju un pārdevēju.

Kaut gan visi šie tūkstoši nav blēži un krāpnieki, tomēr darbojoties bez jebkādām speciālām zināšanām šajā valsts ekonomikai tik svarīgā nozarē, viņi tāpat nodara būtisku kaitējumu ne tikai tirgus dalībniekiem, bet arī valsts ekonomikai kopumā. Netiešā veidā šis kaitējums būtu mērojams, manuprāt, daudzu simtu miljonu eiro gadā.

 

Par pamatu šādai situācijai valstī ir vairāki iemesli.

 

Galvenais, manuprāt, ir tas, ka šodienas likumdošanas akti, kas regulē saimniecisko darbību Latvijā, pieļauj un es teikšu, pat stimulē šādu situāciju, nosakot to, ka šodien jebkura persona (fiziska vai juridiska) bez jebkādiem ierobežojumiem, neatkarīgi no tās izglītības, kvalifikācijas, zināšanām un pieredzes var iekļaut savā saimnieciskajā darbībā darījumus ar nekustamo īpašumu.

Šādu situāciju Latvijā vecina arī ES direktīvas, kuras nosaka, ka jebkura NĪ tirgus darījumu starpnieku darbības ierobežošana ar likumu nav pieļaujama, jo tā ir uzskatāma par uzņēmējdarbības ierobežošanu.

Galvenokārt, jau pamatojoties uz augstāk minēto ES, 1996. gada 14. maijā ar MK noteikumiem Nr. 434, "Grozījumi MK noteikumos Nr. 321 "Par uzņēmējdarbības ierobežošanu" licenču izsniegšana nekustamā īpašuma tirdzniecībai tika pārtraukta, kas sabiedriskai profesionālai organizācijai “Latvijas Nekustamā īpašuma mākleru un aģentu asociācijai NĪMA” tika piešķirtas 1995. gadā pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 321 "Par uzņēmējdarbības ierobežošanu".

 

Ja šī acīm redzamā kļūda, ES direktīvu un arī dažu personu ambīciju dēļ, nebūtu izdarīta, Latvijas NĪ tirgū jau sen (kopš 1995.g.!) būtu izveidojusies pavisam cita un daudz labvēlīgāka situācija, bet “pateicoties” šai kļūdai, mēs kopš 1995.gada mīņājamies uz vietas un cenšamies velosipēdu izgudrot otrreiz.

Domāju, ka arī profesionālo apvienību NĪMA, LANĪDA, ASPRO kopā ar Latvijas Valsts Standartu (LVS), patreiz izstrādātais NĪ tirgus starpnieku darbības Prakses standarts, kurš praktiski nozīmē šo starpnieku darbības sertifikāciju, nevar dot vēlamo rezultātu, pat gadījumā, ja tas, no patreizējā brīvprātīgā statusa, tiek akceptēts likuma statusā (ar Standarta tekstu var iepazīties LVS informācijas fondā Kr.Valdemāra ielā 157, tālr.7362250).

Par iemeslu tam ir tas apstāklis, ka Standarts, par nožēlošanu, var reglamentēt tikai daļu pat no iepriekš minēto profesionālo apvienību biedru darbību, atstājot ārpus reglamentācijas un kontroles ne tikai nekur nereģistrēto personu darbību, bet arī, tā teikt nosacīti reģistrēto personu darbību.

Jo kāda jēga ir tam, ka persona ir reģistrējusi savu saimniecisko darbību, ja viņai nav izglītības un zināšanu, lai šo darbību veiktu nenodarot kaitējumu darījuma dalībniekiem un valstij!

Gribu arī piebilst, ka tāpat, kā augstāk tekstā minētais NĪ darījuma prakses standarts, tā arī Eiropā pēc Austrijas standartizācijas institūcijas iniciatīvas nodibinātās apvienības CEN BTTF 180, izstrādātais standarts “Service of Real Estate Agents” ieviests Eiropā un Latvijā varēs dot līdzīgu un tikai daļēju rezultātu, jo neaptvers visus tirgus dalībniekus-starpniekus.

 

Domāju, ka radikāls pasākums, kas situāciju var mainīt par labu tirgus dalībniekiem – pircējiem un pārdevējiem, ir jauna likuma “Par nekustamā īpašuma apgrozījumu” izstrāde un pieņemšana Saeimā.

 

Šo domu, mūsu privātajā sarunā, savulaik izteica LU tiesību zinātņu profesors Kalvis Torgāna kungs, atbildot uz manu jautājumu, kāpēc Komerclikuma pirmajā redakcijā, bija norādīts, ka tas neattiecas uz darījumiem NĪ tirgū.

 

Starp citu, minētie ES noteikumi, kas liedz ierobežot uzņēmējdarbību, tomēr nosaka, ka ierobežošana ir pieļaujama pamatā trīs gadījumos:

Ja atbilstošā saimnieciskā darbība apdraud cilvēku darbības vidi, veselību un drošību.

Domāju, ka patreizējā situācijā, kad patiešām daudzas personas, neprofesionālas vai apzināti noziedzīgas starpniecības darbības dēļ, ir reāli pazaudējušas savus NĪ īpašumus, kā arī lielie zaudējumiem, kas nodarīti valstij un tās ekonomikai un nelegālās naudas atmazgāšanas iespējas caur NĪ tirgu, ir reāls drauds sabiedrības drošībai, starpniecības darbības reglamentēšanu var veikt likumīgi, neatstājot starpniecības pakalpojumu sniegšanas sfēru NĪ tirgū pieejamu gadījuma personām un šo starpniecības pakalpojumu sniedzēju personu izvēli pircēja un pārdevēja ziņā.

  

Raitis Kalniņš

RTU docents, Dr.Sc.ing

“NĪMA” prezidents

“Nekustamā īpašuma mācību atbalsta centra” dibinātājs un mācību programmas "NĪ tirdzniecība" programmas autors

Rīga, 2006. gada 6. februāris<< Atpakaļ


  © 2002 Biedrība NĪMA/NĪMA MAC VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS
MOB.TĀLR: 29105545
E-pasts: nima1sv@yahoo.com
 
   Apmeklētāju skaits: 4605294   


Rambler's Top100