NĪMA MAC  :  NĪ speciālists    

Beauty For All SeasonsBeauty For All Seasons
NĪ speciālistsNĪ speciālists
NĪMA MAC piedāvāja piecu nedēļu mācību sesiju specialitātē "NEKUSTA ĪPAŠUMA SPECIĀLISTS (pirms NĪ darījumu starpnieku likuma spēkā stāšanās). Interesentus lūdzam aizpildīt, un nosūtīt pa e - pastu nima1sv@yahoo.com "Pieteikuma anketu". Vairāk skat. nodaļu NĪMA MAC. Mēs ar jums noteikti sazināsimies.. Apmeklejiet Regulāros Seminārus un Kursus: Seminārs"Dzīvokļa īpašuma likums" A)Nekustamā īpašuma tirdzniecība; B)Nekustamā īpašuma vērtēšana; C)Dzīvojamo māju pārvaldīsana un apsaimniekošana; D)Nekustamā īpašuma speciālists. Pilnu informāciju Par A), B) C) un D) programmām Skat. NODAĻA NĪMA MAC "NI Tirdzniecības speciālists"
Pieteikuma anketa

Mūsu partnieri


Rambler's Top100
PIETEIKUMA ANKETA

Lūdzu uzņemt mani par klausītāju 
Norādīt specialitāti (A,B, C, D) vai Semināru
Vārds*
Uzvārds*  
Dzīves vieta (pilsēta, apdzīvota vieta)  
Tālrunis* (obligāti norādīt vismaz vienu) 
Mājās
Darbā
Mobīlais
Fakss 
E-pasts
Izglītība  (augstākā,vidējā)
Macību iestāde, kurā iegūta izglītība  
Iegūtā specialitāte 

 Norādīt -kur un kad esat/ neesat ieguvis zināšanas nekustamo īpašumu  (NĪ) specialitāšu jomā 

Norādīt praktiskā darba pieredzi (gados) NĪ jomā. Vai Patreiz strādājat (norādīt kur) / nestrādājat NĪ  jomā.

Vai esat NĪ īpašnieks?

*) Iezīmētie lauki jāaizpilda obligāti 
 

Mācību maksas pamatcena vienai no programmām A,B,C,D vienai personai EUR700 (Komersants, sākot no 2020.gada janvāra, nav Pievienotās vērtības nodokļa maksātājs)

Organizētai klausītāju grupai iespējamas atlaides, atkarībā no dalībnieku skaita.

Mācību maksa jānomaksā bankā zemāk tekstā norādītajā kontā līdz pirmajai mācību dienai. Pēc mācību maksas iemaksas atteikties no mācībām  pieļaujams ne vēlāk kā 3(trīs) dienas pirms pirmās mācību dienas.

ATGĀDINĀM - Anketas aizpildīšana vēl nekādas saistības vai pienākumus nerada!

Lūdzam maksas apstiprinājumu nosūtīt mums pa  e-pastu nima1sv@yahoo.com 

 Pretējā gadījumā diemžēl, nevarēsim garantēt Jums vietu grupā.

  Mācību centra rekvizīti: SIA “Nekustamā īpašuma mācību atbalsta centrs”,   Reģ. Nr. LV 40003384229 Norēķinu konts Nr. LV76HABA0551034624448; Swedbank Kods HABALV22  © 2002 Biedrība NĪMA/NĪMA MAC VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS
MOB.TĀLR: 29105545
E-pasts: nima1sv@yahoo.com
 
   Apmeklētāju skaits: 5160647   


Rambler's Top100